ΑλεξανδρούποληΕλλάδαΝΕΑΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τα ελάχιστα προσόντα των επενδυτών για τo λιμάνι Αλεξανδρούπολης.

0

Οι Οργανισμοί Λιμένος Αλεξανδρούπολης και Ηγουμενίτσας θα αξιοποιηθούν μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου
μετοχών (θα πουληθεί έως το 67%, οι διαγωνισμοί είναι πλειοδοτικοί), ενώ στον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας προβλέπεται η
υπο-παραχώρηση ενός σταθμού πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β ́» (η παραχώρηση θα γίνει για
περίοδο 40 ετών).
Αυτό που ξεχωρίζει στις προκηρύξεις των ανωτέρω διαγωνισμών είναι ότι στην περίπτωση της Αλεξανδρούπολης οι υποψήφιοι
επενδυτές θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ, ενώ για τα λιμάνια
Ηγουμενίτσας και Καβάλας τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ.
Επίσης, στις προκηρύξεις περιγράφονται και τα κριτήρια τεχνικής ικανότητας, καθώς ο επενδυτής ή κάποιο μέλος της
κοινοπραξίας των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε σταθμό πολλαπλών χρήσεων, σταθμό γενικού
φορτίου, σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, σε υπηρεσίες εφοδιαστικής, κ.α.
Κεφάλαια ύψους 15 εκατ. ευρώ για την
Αλεξανδρούπολη
Η διαγωνιστική διαδικασία για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.) προβλέπει την πώληση τουλάχιστον
του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Στον ΟΛΑ Α.Ε. έχει παραχωρηθεί από το ελληνικό δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων,
κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Αλεξανδρούπολης και του αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης.
Η εταιρεία έχει επίσης διοικητικές αρμοδιότητες επί του λιμένος Καμαριώτισσας Σαμοθράκης και του αλιευτικού καταφυγίου
Θέρμων Σαμοθράκης.
Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: α) τη φάση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των
ενδιαφερόμενων μερών και β) τη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών και ανάδειξης πλειοδότη.
Στην πρώτη φάση, τα ενδιαφερόμενα μέρη προσκαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στη
διαγωνιστική διαδικασία στις 2 Οκτωβρίου έως τις 17:00.
Οι προεπιλεγέντες επενδυτές, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν κεφάλαια / περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ,
οφείλουν να έχουν δραστηριοποιηθεί σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους τομείς:
-Διαχείριση και λειτουργία λιμένων ή τερματικών σταθμών (τερματικοί σταθμοί φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων), με ελάχιστο
μέγεθος: o 200.000 τόνους/έτος ή o 20.000 TEU/έτος ή o [διαχειρισθέντα όγκο από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (σε τόνους/
έτος) / 200.000] + [διαχειρισθέντα αριθμό από τον Προεπιλεγέντα Επενδυτή (TEU/έτος) / 20.000] >= 1,25.
-Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας (προσωρινή εναπόθεση, αποθήκευση, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας κ.λπ.) με ελάχιστο
κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.
-Ναυτιλιακές εταιρείες (φορτίων ή εμπορευματοκιβωτίων): με στόλο τουλάχιστον 10 πλοίων με σύνολο 700.000 dwt/έτος
(ιδιόκτητο ή ναυλωμένο).
-Εταιρείες λιμένα με ελάχιστο κύκλο εργασιών 20 εκατομμυρίων €/έτος.
Οι προεπιλεγέντες επενδυτές πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους τομείς για
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συναπτών ετών εντός της χρονικής περιόδου των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν από
την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς, με μέσο όρο των τριών (3) πιο πρόσφατων ενεργών ετών τουλάχιστον ίσο με τα
προαναφερθέντα μεγέθη ανά τομέα δραστηριότητας.

Ο Πιστός και οι Άπιστοι!

Previous article

O “ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ” ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *